Projects

Cân Elenydd Song Cycle/Video Art collaboration broadcast on Welsh Channel 4 S4C on Remembrance Sunday and Armistice Day

It is now available on BBC iplayer for 15 days

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p08wh5qx/can-elenydd

Composer Sianed Jones Artists Jacob Whittaker Mary Lloyd Jones and Maria Hayes

“….mae hi’n gwbl wych! Mae’r gerddoriaeth, y geiriau a’r delweddau gweledol – yn dirweddau go iawn a dehongliadau artistig ohonynt – oll yn gwau trwy ei gilydd ac yn ategu ei gilydd i greu dyfnder ac undod gwbl ryfeddol. Profiad cofiadwy iawn i’r glust, y llygad, y meddwl a’r emosiynau. Llongyfarchiadau!” Dr Ceridwen Lloyd-Morgan

…….this is absolutely wonderful! The music, words and visual imagery – both real landscapes and artistic interpretations of them – all weave together and complement each other to create a truly extraordinary depth and unity. A very memorable experience for the ear, eye, mind and emotions. Congratulations! Dr Ceridwen Lloyd-Morgan

SYNOPSIS

Cân Elenydd conjures a family mythology forged across three generations.. a handbag is found filled with first world war letters.. a sister Dilys Lewis writes to her brother Dai Lewis in the trenches.. a mystery Mr J.R.Owen replies.. a daughter Mary Lloyd Jones paints and connects to the Devils Bridge landscape.. brothers Dai and Ardwyn Lewis carry a harp on their backs playing and singing to local communities.. an artist Maria Hayes re-enacts a protective Swyn of love, joy and forgiveness rooted in the healing powers of a circle.. a granddaughter Sianed Jones weaves all the stories into song.

Cân Elenydd Cylch Caneuon a cydweithredy fideo darlleduar Sianel Cymru4 S4C ar

Dydd Sul Coffa a Diwrnod Cadoediad

Mae ar gael nawr ar BBC iplayer am 25 diwrnodau

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p08wh5qx/can-elenydd

CRYNODEB

Mae Cân Elenydd yn datgelu mytholeg deuluol a asiwyd dros dair cenhedlaeth… darganfyddir bag llaw yn llawn llythyrau o’r rhyfel byd cyntaf…mae’r chwaer Dilys Lewis
yn ysgrifennu at ei brawd Dai yn y ffosydd a daw ateb oddiwrth Mr J.R.Owen, anyhysbys… mae’r ferch Mary Lloyd Jones yn paentio ac yn cysylltu â thirwedd Pontarfynach…mae’r brodyr Dai ac Ardwyn Lewis yn cario telyn ar eu cefnau i ganu i bobl yr ardal…. mae Maria Hayes, arlunydd, yn ailddeddfu Swyn amddiffyn sy’n gwreiddio cariad, gorfoledd a maddeuant mewn cylch holliach…mae’r wyres Sianed Jones yn nyddu’r straeon ynghŷd mewn cân.

CAST

Still photographs of Dilys Lewis (sister)

Still photographs of Dai Lewis (brother)

Still photograph of J.R.Owen (friend to Dai Lewis)

Hands opening letters Mary Lloyd Jones (daughter)

Two men carrying the harp before the war Brothers Dai Lewis (killed in action) and Ardwyn Lewis (Mary Lloyd Jones’s father, Sianed Jones’s grandfather)

Live painting improvisation artist Maria Hayes

Oil Paintings merged with the landscape and the harp carriers by Mary Lloyd Jones

Man walking in the trenches Dai Lewis

RHESTR GAST

Ffotographau llonydd o Dilys Lewis (chwaer)

Ffotographau llonudd o Dai Lewis (brodur)

Ffotographau llonudd o J.R.Owen (ffrind i Dai Lewis)

Dwylo yn agor y llythyrau Mary Lloyd Jones (merch)

Dau ddyn yn cario’r delyn cyn y rhyfel brodyr Dai Lewis (wedi’u lladd wrth ymladd) ac Ardwyn Lewis (tad Mary Lloyd Jones, taid Sianed Jones)

Yr artist byrfyfyr paentio byw Maria Hayes

Unodd paentiadau olew â’r dirwedd a chludwyr y delyn gan Mary Lloyd Jones

CREDITS

Director / Composer   Sianed Jones

Artist Mary Lloyd Jones

Artist                         Jake Whittaker

Artist                         Maria Hayes

Voice of Dai Lewis                  Owain Gwynn

Voice of J.R.Owen                  Jordan Price Williams

Vocal improvisations Jeremy Avis

Voice of Dilys Lewis                Sianed Jones

Music composed by Sianed Jones apart from one track by Ceri Owen – Jones
Trahearn from the album Beirdd

Filming and Editing                       Jakob Whittaker

Live improvisation painting Maria Hayes

Men carrying the harp                Felix Cannadam                                                  

Isaac Oliver Price

Dai walking in the trenches Sianed Jones

Hands opening letters                  Mary Lloyd Jones

Harp created by                          Toby Downing

Additional Direction                      Louise Wells

Welsh Translation                        Christine Watkins

A big THANK YOU to all that have been involved in this project.
Thank you to Small World Theatre Cardigan, Ceredigion Museum Aberystwyth, Peter Stevenson, SHIFT Basement Cardiff, Thomas Williams, Cwmni Rondo, Welsh Channel4 S4C

DIOLCH yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect hwn.
Diolch i Theatr Byd Bychan Aberteifi, Amgueddfa Ceredigion Aberystwyth, Peter Stevenson, Islawr SHIFT Caerdydd, Thomas Williams, Cwmni Rondo, Sianel Cymru 4 S4C

%d bloggers like this: